English    Español    Русский  
מגוון רחב של תכניות

מגוון רחב של תכניות

ארגון סמינרים יהודים סביבתיים מציע חבילות תיירות סביבתית לקבוצות מאורגנות במגוון נושאים. הקבוצות יכולות להתארגן דרך בתי… more
חבילות הכוללות לינה

חבילות הכוללות לינה

סמינרים יהודים סביבתיים מציע חבילות הכוללות לינה ואשר אורכם בין יומיים לשבועיים. חבילות אלו כוללות… more
שיחות ומפגשים

שיחות ומפגשים

מעוניינים בשיחה מאת אנשי מקצוע בתחום הסביבה וארץ ישראל? סמינרים יהודים סביבתיים מציע תכניות, הרצאות… more